Annelundsvägen

Annelundsvägen

Annelundsvägen i Ljunga namngavs den 27 oktober 1960. En rad torp och backstugor runt Ljunga innehåller personnamn: Annelund, Erikslund, Fredrikslund, Johanneslund, Karlsro, Katrineberg, Samuelsborg och Stenslund. De har förmodligen uppkallats efter den förste...
Katrinebergsvägen

Katrinebergsvägen

Katrinebergsvägen i Ljunga namngavs den 13 december 1971. Katrineberg var på 1880-talet ett torp på Ljunga bys mark. Västra Vikbolandets kommun köpte 1956 Katrineberg och uppförde här en industrifastighet. Vägen namngavs på begäran av styrelsen för Vikbolandets...
Brobyvägen

Brobyvägen

Den 25 mars 1976 namngavs Brobyvägen i Ljunga. Brobyvägen, Säbyvägen och Väsbyvägen namngavs efter gårdar på Vikbolandet, men det är inte känt varför eller om det fanns någon koppling mellan vägarna och gårdarna. Brobyvägen hette Granvägen...
Eggebyvägen

Eggebyvägen

Den 25 mars 1976 namngavs Eggebyvägen i Ljunga. Vägen är uppkallad efter den närbelägna byn Eggeby som är skriftligt dokumenterad från slutet av 1300-talet men som sannolikt, med tanke på de talrika gravhögarna vid byn, är betydligt äldre. Förledet är en förvanskning...
Ljungavägen

Ljungavägen

Den 27 oktober 1960 namngavs Ljungavägen i Ljunga. Vägen genomkorsar Ljunga. Samhället har vuxit fram kring Ljunga by som är känd sedan 1426. Namnet är gammal pluralform av ordet ljung i betydelsen ljungbeväxt mark eller ljunghed. Byn var belägen vid en bred...