Den 25 mars 1976 namngavs Eggebyvägen i Ljunga.

Vägen är uppkallad efter den närbelägna byn Eggeby som är skriftligt dokumenterad från slutet av 1300-talet men som sannolikt, med tanke på de talrika gravhögarna vid byn, är betydligt äldre. Förledet är en förvanskning av trädnamnet ek. Vägen hette tidigare Medelvägen.