Ljungavägen

Ljungavägen

Den 27 oktober 1960 namngavs Ljungavägen i Ljunga. Vägen genomkorsar Ljunga. Samhället har vuxit fram kring Ljunga by som är känd sedan 1426. Namnet är gammal pluralform av ordet ljung i betydelsen ljungbeväxt mark eller ljunghed. Byn var belägen vid en bred...
Björklundsvägen

Björklundsvägen

Den 25 mars namngavs Björklundsvägen i Ljunga. Vägen har fått sitt namn efter torpet Björklund, som finns i kyrkböckerna från och med 1812. Vägen hette tidigare Skolvägen.