Den 25 mars namngavs Björklundsvägen i Ljunga.

Vägen har fått sitt namn efter torpet Björklund, som finns i kyrkböckerna från och med 1812. Vägen hette tidigare Skolvägen.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.