Den 27 oktober 1960 namngavs Ljungavägen i Ljunga.

Vägen genomkorsar Ljunga. Samhället har vuxit fram kring Ljunga by som är känd sedan 1426. Namnet är gammal pluralform av ordet ljung i betydelsen ljungbeväxt mark eller ljunghed. Byn var belägen vid en bred ljungbeväxt grusås och på ägorna har ett stort antal forngravar påträffats.