Den 25 mars 1976 namngavs Brobyvägen i Ljunga.

Brobyvägen, Säbyvägen och Väsbyvägen namngavs efter gårdar på Vikbolandet, men det är inte känt varför eller om det fanns någon koppling mellan vägarna och gårdarna. Brobyvägen hette Granvägen 1966–1976.