Sandgatan går ned till Strömmen över en sandkulle i ett område som kallats Sanden. Gatan finns med på kartorna från 1769.