Sandgatan går ned till Strömmen över en sandkulle i ett område som kallats Sanden. Gatan finns med på kartorna från 1769.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.