Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Fiskebyvägen

Den 7 november 1929 namngavs Fiskebyvägen.

Vägen leder till Fiskeby gård och pappersbruk. Byn Fiskeby har sannolikt etablerats under yngre järnålder och som namnet antyder har den legat vid Motala ströms goda fiskevatten. Vattenkraften från Fiskebyfallen har också utnyttjats för kvarndrift sedan medeltiden. År 1637 utfärdade drottning Kristina privilegiebrev för papperstillverkning till Fiskeby och 1641 köptes gården av Louis De Geer. Den kom att tillhöra Finspongs styckebruk ända fram till 1917. Papperstillverkningen pågick i mindre skala under av 1700- och 1800-talet. År 1872 anlades maskinpappersbruket och 1953 stod en ny kartongmaskin färdig vid Fiskeby. Vid sidan av det moderna pappersbruket utgör Fiskebyområdet i dag en industriell bruksmiljö av riksintresse med den gamla respektive nya bruksherrgården. De byggdes vid 1800-talets mitt och slut, och ligger omgivna av en park invid Strömmen.

Valhallavägen

Valhallavägen i Krokek omtalas första gången 1968.

Ingenjören Gösta Lönnqvist på Kolmårdens kommun var med och tog fram gatunamnen i Krokek, och han bodde i ett hus som kallades Valhalla. Vägen bakom det fick därför heta Valhallavägen och är sannolikt upprinnelsen till den stora namngruppen ”fornnordisk mytologi” på orten. Valhall var de fallna krigarnas boning där Oden var hövding.

Hedenlundavägen

Den 4 november 1993 namngavs Hedenlundavägen i Borg.

Vägen ”betjänar fastigheterna vid Hedenlunda”. Gården Hedenlund byggdes på 1910-talet. ”När den nyskapade gårdens mark 1914 uppmättes hittade lantmätaren på namnet Hedenlunda, som alltså är nytt och alltså ej har stöd i orten tidigare” kommenteras i ortnamnsregistret. Samma år styckades tomter av för husen som nu ligger vid Hedenlundavägen.

Folkets Husvägen

Folkets Husvägen i Skärblacka nämns första gången 1953.

Vägen leder fram till Folkets Hus som byggdes 1926 och renoverades utvändigt och invändigt på 1990-talet. Skärblacka Folkets Hus-förening bildades 1908. Vägen kallades Folkets Husvägen redan 1953 men namnet fastställdes officiellt först 1962.

Hagalundsgatan

Den 30 oktober 1970 namngavs Hagalundsgatan i Haga.

Hagalund var ett arrendetorp under Himmelstalund i Lovisa utjord – omtalat 1882 och det fanns kvar ännu 1930. Gatan fick namnet Hagalundsvägen 1929, men namnet byttes 1970 inför kommunsammanslagningen eftersom en väg i Strömsfors i Kolmårdens kommun hade – och fortfarande har – detta namn.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.