Kvarteret Luffaren i Haga namngavs den 8 oktober 2020.

”Namnet relaterar till att det i början på 1900-talet inom området [Sandbyhov] fanns ett ordnat härbärge för luffare. Härbärget var väl känt i dessa kretsar och samlade många landsvägsriddare. Verksamheten fanns kvar så sent som efter andra världskrigets slut”, står det i namnberedningens protokoll.