Norrköpings historia

 

Historiens arkiv bakom Saluhallen

Recycling är historiens Facebook. Det är tur att så mycket går igen århundrade efter århundrade. Nu ser arkeologerna Karin Lindeblad och Katarina Sköld 1600- och 1700-talens liv avteckna sig i trädgårdsjorden på Rodeska tomterna i korsningen Kristinagatan och...

läs mer

Rester av kyrkogårdsmur

Att det framför allt var gamla gravar som påträffades vid utgrävningarna i Hörsalsparken, det var ju som förväntat. Och när arkeologerna nu fortsatt med sluttningen, där trappan ner mot Gamla Torget ska bli, då har man hittat ännu fler gravar. Folkbladet...

läs mer

Bror-Tommy Sturk ny chef för Norrköpings stadsmuseum

Bror-Tommy Sturk blir ny chef för Norrköpings stadsmuseum. Han har arbetat som stadsantikvarie sedan 2009 i Norrköpings kommun och har sedan januari i år också varit tillförordnad chef för stadsmuseet. P4 Östergötland 2013-06-24

läs mer

Kvarteret Armringen

Kvarteret Armringen

Kvarteret Armringen i Vilbergen namngavs den 2 november 1970.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”.

Kvarteret Törnrosa

Kvarteret Törnrosa

Kvarteret Törnrosa i Söderstaden namngavs den 1 november 1989.

Kvarteret hette tidigare Klingstad efter gården Klingstad som låg strax norr om det. Det nya namnet inspirerades av de intilliggande kvarteren Askungen, Rödluvan och Snövit.

(Nuvarande kvarteret Törnrosa vid korsningen Albrektsvägen – Gamla Övägen. Vykort)

Bossgårdsvägen

Bossgårdsvägen

Bossgårdsvägen i Östra Husby namngavs den 31 oktober 1966.

Bossgårdsvägen har fått sitt namn efter Bossgård på vars marker samhället Östra Husby växte fram. Gården återfinns i skriftliga källor första gången 1390 och har sannolikt varit boställe för förvaltaren av den angränsande kungliga husabyns domäner. Förledet bo (gård, egendom) betydde ”kunglig förvaltningsgård” i Uppsala öd som var en samling jordegendomar som tillhörde kronan under medeltiden. Mot medeltidens slut har den gamla husabyns ägor införlivats med Bossgård. Av storskifteskartan från 1778 framgår att Bossgårds by då hade tre gårdar: Västergården, Mellangården och kronolänsmansbostället Östergården. Bossgårdsvägen var ett av endast tre namn i Östra Husby som inte ändrades 1976. Sydvästra delen av vägen hette tidigare Söderköpingsvägen.

Hagalundsgatan

Hagalundsgatan

Den 30 oktober 1970 namngavs Hagalundsgatan i Haga.

Hagalund var ett arrendetorp under Himmelstalund i Lovisa utjord – omtalat 1882 och det fanns kvar ännu 1930. Gatan fick namnet Hagalundsvägen 1929, men namnet byttes 1970 inför kommunsammanslagningen eftersom en väg i Strömsfors i Kolmårdens kommun hade – och fortfarande har – detta namn.

Bolenvägen

Bolenvägen

Bolenvägen i Simonstorp namngavs den 29 oktober 1970.

Namnet kommer från den närbelägna sjön Bolen som i äldre tid kallades Storbolen eller Stora Bolen. Namnet tros vara bildat av det fornsvenska bol (bostad, gård, hemman).

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.