Kvarteret Svärdet

Kvarteret Svärdet

Kvarteret Svärdet i Gamla staden var namngivet 1728. Namngrupp ”riksregalierna”. Rikssvärdet syftar på kungens plikt att frimodigt och manligt beskydda det goda och straffa det onda. (Se även kvarteret Kronan) (Kvarteret Svärdet vid Nya torget i början av 1900-talet....
Kvarteret Krukan

Kvarteret Krukan

Kvarteret Krukan i Nordantill var namngivet 1729. Tomt nummer 8 i kvarteret ägdes 1728 av krukmakaren Michael Hensell. (Bredgatan 10 i kvarteret Krukan år 1897. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens minnen i Norrköpings stadsarkiv)
Kvarteret Torget

Kvarteret Torget

Kvarteret Torget i Gamla staden var namngivet 1728. Namngivet efter läget vid Tyska torget, som i sin tur fått sitt namn från Tyska kyrkan (nuvarande Hedvigs kyrka). Under 1600-talet ökade antalet borgare med tyskt ursprung kraftigt i Norrköping och 1660 gav...
Kvarteret Grundverket

Kvarteret Grundverket

Kvarteret Grundverket i Östantill var namngivet 1728. Här bodde grundverksmästaren Erland Andersson 1728. Ett hästdrivet grundverk (mudderverk) hade köpts in av staden 1670. Det sysselsatte en mästare och sexton man och uppges ha varit ”inrättadt med mycken...