Kvarteret Kråkan

Kvarteret Kråkan

Kvarteret Kråkan i Kneippen namngavs senast 1897. Namngrupp ”djur”. (Huset till vänster är Villa Alfsol vid Odensgatan i kvarteret Kråkan. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens minne i Norrköpings stadsarkiv)
Kvarteret Hästen

Kvarteret Hästen

Kvarteret Hästen stakades ut när när staden expanderade åt sydost och namnet är belagt första gången 1876. Grannkvarteren fick vid samma tillfälle fågel- och trädnamn, och motivet bakom namnet Hästen är oklart. Kanske kan det kopplas till att de nya kvarteren i...
Kvarteret Svea

Kvarteret Svea

Kvarteret Svea på Saltängen namngavs den 12 september 2012. Det lilla kvarteret fick sitt namn efter den intilliggande Sveaplatsen som före 2012 hette Sveaparken. På 1879 års karta utgjorde Sveaparken, Götaparken och norra delen av Carl Johans park tillsammans...
Kvarteret Gruset

Kvarteret Gruset

Kvarteret Gruset i Jursla namngavs den 11 september 2007. Namngrupp ”jordarter”. Kvarteren Gruset, Leran, Moränet och Sanden fick sina namn samtidigt och ligger på gammal jordbruksmark. Jordarten grus innehåller till dominerande del gruspartiklar (2–60 millimeter i...
Kvarteret Gångjärnet

Kvarteret Gångjärnet

Kvarteret Gångjärnet i Hageby namngavs den 10 september 1979. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Särskilda boendet Plåtslagaregatan 8 i kvarteret Gångjärnet år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)