Kvarteret Danzig

Kvarteret Danzig

Kvarteret Danzig i Östantill var namngivet 1728. Namngrupp ”geografiska namn”. Kvarteren Danzig och Lybeck är de enda som återstår av en lång rad geografiska kvartersnamn i närheten av hamnen på 1720-talet: Amsterdam, Danzig, Köpenhamn, Lissabon, London, Lybeck,...
Kvarteret Svanen

Kvarteret Svanen

Kvarteret Svanen på Saltängen namngavs senast 1862. Namngrupp ”sjöfåglar”. (Bostadshus från 1919, nu använt för kontor, i kvarteret Svanen vid Norra Promenaden och Lotsgatan år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Kvarteret Bakugnen

Kvarteret Bakugnen

Kvarteret Bakugnen i Östantill var namngivet 1728. I kvarteret bodde bagaren Jöns Bergman 1728. (Kvarteret Bakugnen i korsningen Trädgårdsgatan – Generalsgatan år 1944. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)