Kvarteret Jungfrun

Kvarteret Jungfrun

Kvarteret Jungfrun har fått sitt namn senast 1729 av Jungfrubron, som från åtminstone slutet av 1600-talet band samman Saltängen och Skeppsholmen, tidigare kallad Prästholmen. Arthur Nordén ansåg att nunnorna i Askeby hade låtit bygga bron till holmen, som klostret...

Saltängen

Saltängen användes under medeltiden som åkermark av stadsborna. Under första halvan av 1600-talet anlades Nya staden norr om Strömmen och man nådde området via Saltängsbron från 1614. Nya stadens rätvinkliga stadsplan är den äldsta bevarade i Sverige och den kom sedan...
Kvarteret Renströmmen

Kvarteret Renströmmen

Renströmmen finns med på den första kvartersnamnskartan över stadsdelen Nordan 1729. I kvarteret ägde handelsmannen Johan Dellinghausen, rådmannen Jochim Wittstock och handelsmannen Hendrich Willkens tomter 1728. ”Släktnamnen tyda på tyskt ursprung. Månne kvadratens...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.