Kvarteret Skeppsdockan på Saltängen namngavs den 4 mars 1941.

Kvarteret tillkom genom en sammanslagning av kvarteren Skeppsholmen (1729) och Dockan (1862). På Skeppsholmen (tidigare kallad Blixholmen) bedrevs varvsverksamhet från och med 1740-talet. Här låg 1848 Gamla varvets torrdocka.

(P. Janssons Kol och Koks i kvarteret Dockan år 1933. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)