Onyxrondellen

Onyxrondellen

Onyxrondellen på gränsen mellan Vilbergen och Vrinnevi namngavs den 27 september 2011. Rondellen på gamla Övägen har liksom kvarteren i Vilbergen fått ädelstensnamn. Onyx är en ädelsten ”bestående av mineralet kalcedon med parallella skikt i omväxlande svart och...
Ströborondellen

Ströborondellen

Den 27 september 2011 namngavs Ströborondellen i Ingelsta. Namnet Ströbo hämtades från Riksantikvarieämbetets bebyggelsehistoriska analys av Herstads by och ödegården Ströbo inför planerade industrietableringar. En medeltida ödegård med namnet Ströbo har legat söder...