Den 27 september 2011 namngavs Onyxrondellen på gränsen mellan Vilbergen och Vrinnevi.

Rondellen på gamla Övägen har liksom kvarteren i Vilbergen fått ädelstensnamn. Onyx är en ädelsten ”bestående av mineralet kalcedon med parallella skikt i omväxlande svart och vitt”.