Den 27 september 2011 namngavs Ströborondellen i Ingelsta.

Namnet Ströbo hämtades från Riksantikvarieämbetets bebyggelsehistoriska analys av Herstads by och ödegården Ströbo inför planerade industrietableringar. En medeltida ödegård med namnet Ströbo har legat söder om Herstads by. Gården var antagligen ett medeltida nybygge som lades öde under senmedeltiden.

Rondellen ligger på Ströbogatan som namngavs 2010.