Den 27 september 2011 namngavs Albrektsrondellen i skärningspunkten mellan Ljura, Klingsberg och Söderstaden.

Rondellen återfinns på Albrektsvägen där spårvagnarna svänger in på eller ut från Ljuragatan.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.