Den 27 september 2011 namngavs Sportrondellen i Ektorp.

Namnet hör till gruppen ”idrott” som är helt dominerande i stadsdelen.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.