Blommelundsgatan

Blommelundsgatan

Den 19 mars 1942 namngavs Blommelundsgatan i Haga. Blommelund var ett småbruk vars nya mangårdsbyggnad uppfördes omkring 1890 efter en brand. Gården fanns kvar ännu 1940 och var då i Norrköpings stads ägo sedan ett år.
Apelgatan

Apelgatan

Den 22 januari 1942 namngavs Apelgatan i Haga. I närheten låg Taborsbergs Koloniträdgårdar och därför hämtades gatunamnen här från ”områden, som stå i samband med koloniträdgårdarnas verksamhet.”
Lagergrensgatan

Lagergrensgatan

Den 17 december 1942 namngavs Lagergrensgatan i Söderstaden. Namngrupp ”märkesmän i stadens historia”. Pehr J. Lagergren (1797–1856) var justitieborgmästare i Norrköping 1836–1856, riksdagsledamot under 1840- och 1850-talen och talman för borgarståndet i riksdagen...
Katterumsvägen

Katterumsvägen

Den 14 juli 1942 namngavs Katterumsvägen i Pryssgården. Namngiven efter torpet Katterumstorp som låg vid gatan. Torpet är känt från 1800-talets början då det hörde till Himmelstalund och Katterumstorp blev senare handelsträdgård. I början av 1900-talet ägdes...