Den 14 juli 1942 namngavs Katterumsvägen i Pryssgården.

Namngiven efter torpet Katterumstorp som låg vid gatan. Torpet är känt från 1800-talets början då det hörde till Himmelstalund och Katterumstorp blev senare handelsträdgård. I början av 1900-talet ägdes Katterumstorp av Gustavianska Barnhusinrättningen i Norrköping. Gården kallades skämtsamt för Kattrumpan eller Kattrompan.

Gatan var från början vägen till Fiskeby. Den östra delen av gatan hette då Fiskebyvägen och enbart den västra delen Katterumsvägen.