Den 14 juli 1942 namngavs Katterumsvägen i Pryssgården.

Gatan namngavs efter det närbelägna torpet Katterumstorp. Torpet är känt från 1800-talets början då det hörde till Himmelstalund och Katterumstorp blev senare handelsträdgård. I början av 1900-talet ägdes Katterumstorp av Gustavianska Barnhusinrättningen i Norrköping. Gården kallades skämtsamt för Kattrumpan eller Kattrompan.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.