Bågvägen

Bågvägen

Bågvägen i Himmelstalund namngavs den 14 juli 1942. Den fick sitt namn eftersom den ”i en blivande stadsplan torde komma att med fortsatt bågform utmynna i Finspångsvägen vid Östra Eneby kyrka”. Så blev det inte och vägen är inte alls lång och bågformad utan kort och...
Breda vägen

Breda vägen

Breda vägen i Haga namngavs den 19 mars 1942. Namnet syftar på vägens bredd. På 1930 års karta utgjordes Breda vägen av den vägsträcka som i dag heter Taborsbergsvägen sydost om Taborsbergs herrgård, men från 1942 används namnet alltså för den  nuvarande Breda vägen....
Djupsundsgatan

Djupsundsgatan

Djupsundsgatan i Kneippen namngavs den 14 juli 1942. Namngiven efter det närbelägna torpet Djupsund som omtalades första gången 1755 och ännu 1908 låg där gatan slutar i söder. Sund syftade i det här fallet på ett ”kärrsund”, det vill säga en långsmal sumpmark....
Norralundsgatan

Norralundsgatan

Norralundsgatan i Haga namngavs den 19 mars 1942. Norralund (eller Norra Lund) var en gård nära stadsgränsen, vars mark i början på 1900-talet till största delen användes för trädgårdsodling. På gården låg även Smedstugan och Holmens...