Breda vägen i Haga namngavs den 19 mars 1942.

Namnet syftar på vägens bredd. På 1930 års karta utgjordes Breda vägen av den vägsträcka som i dag heter Taborsbergsvägen sydost om Taborsbergs herrgård, men från 1942 används namnet alltså för den  nuvarande Breda vägen. Även namnet Smala vägen återanvändes på en annan gata.