Smedstuguplan

Smedstuguplan

Smedstuguplan i Haga namngavs den 19 mars 1942. Smedstuguplan och Smedstugugatan är döpta efter torpet Smedstugan på Norra Lunds mark invid Finspångsvägen. Stugan var vit och kallades vanligen ”vite smens”. Själva smedjan är borta sedan omkring 1920, men stugan fanns...
Hagaplan

Hagaplan

Hagaplan i Haga namngavs den 22 januari 1942. Hagaplan och Hagagatan gick sina namn efter gården Haga. Den var först torp under Taborsberg och låg nära den plats där Rågången och Breda vägen nu strålar samman. Omkring 1918 togs gårdens mark i anspråk som kolonijord...
Fridhemsvägen

Fridhemsvägen

Fridhemsvägen i Himmelstalund namngavs den 14 juli 1942. Uppkallad efter torpet Fridhem (känt på 1860-talet) på Lovisa utjord som tillhörde Himmelstalunds gård. Huset låg strax söder om vägskälet Finspångsvägen-Fiskebyvägen och köptes så småningom av arrendatorn....
Kanonvägen

Kanonvägen

Kanonvägen i Haga namngavs den 19 mars 1942. Vägen fick sitt namn ”till minne av de transporter av kanoner, som förr i tiden ägde rum från Finspång till Norrköping, och som avslutades på Kanontorget.” Kanonvägen ansågs 1942 vara den enda bevarade delen av den gamla...