Den 19 mars 1942 namngavs Blommelundsgatan i Haga.

Blommelund var ett småbruk vars nya mangårdsbyggnad uppfördes omkring 1890 efter en brand. Gården fanns kvar ännu 1940 och var då i Norrköpings stads ägo sedan ett år.