Den 17 december 1942 namngavs Lagergrensgatan i Söderstaden.

Namngrupp ”märkesmän i stadens historia”. Pehr J. Lagergren (1797–1856) var justitieborgmästare i Norrköping 1836–1856, riksdagsledamot under 1840- och 1850-talen och talman för borgarståndet i riksdagen 1853–1854. Han prisades som en ”dugande, fint bildad man med upphöjd karaktär och de ädlaste, gedigna tänkesätt”. Lagergren dog plötsligt dagen före riksdagens öppnande 1856, då han för andra gången skulle ha inträtt som talman. Dödsfallet väckte djup förstämning, och hedersbetygelserna i huvudstaden och i hemstaden blev ”emfatiska”. Norrköpingsborna samlade ihop till en minnesfond som efter hustrun Beata Christina Pihlers död och ännu i dag delar ut ”pensioner till änkor eller barn efter avlidna ämbets- och tjänstemän, vilka varit i stadens tjänst”.

(Lagergrensgatan. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.