Den 22 januari 1942 namngavs Apelgatan i Haga.

I närheten låg Taborsbergs Koloniträdgårdar och därför hämtades gatunamnen här från ”områden, som stå i samband med koloniträdgårdarnas verksamhet.”