Kvarteret Halsbandet

Kvarteret Halsbandet

Kvarteret Halsbandet i Vrinnevi namngavs den 13 januari 1971. Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. Kvarteren Ametisten, Armbandet och Halsbandet fick namn ur samma grupp som de närliggande kvarteren i Vilbergen. (Svenska Motorcykelförbundet SVEMO:s kansli på...
Kvarteret Lokatten

Kvarteret Lokatten

Lokatten i Gamla staden hör till de zoologiska kvartersnamnen från 1728–1729: Duvan, Gåsen, Korpen, Lokatten, Markattan och Pelikan samt Hjorten, Laxen och Vimman, som inte finns kvar längre. (Gamla brandstationen i kvarteret Lokatten år 1925. Foto: Gustaf Lidberg. Ur...
Kvarteret Bladet

Kvarteret Bladet

Kvarteret Bladet i Nordantill var namngivet 1729. Rådmannen Elias Westerblad ägde två tomter i kvarteret 1728 och kan ha gett upphov till namnet. Han var vice häradshövding när han 1709 gifte sig med Helena de Gomsez, dotter till den Amsterdamfödde brukspatronen på...
Kvarteret Stora Fridtuna

Kvarteret Stora Fridtuna

Kvarteret Stora Fridtuna i Söderstaden namngavs den 5 januari 1943. Kvarteret uppkallades efter handelsträdgården Fridtuna, även kallad Stora Fridtuna för att skilja den från konkurrenten Lilla Fridtuna strax utanför stadsgränsen. Fridtuna grundades av...