Kvarteret Almen

Kvarteret Almen

Kvarteret Almen i Gamla staden namngavs senast 1876. Namngrupp ”träd”. I stadsplanen för stadens utvidgning åt väster, söder och sydost fick kvarteren Almen, Aspen, Enen, Granen och Tallen namn efter träd. (Folkbarnträdgården i Fröbelstugan på Södra Promenaden i...
Kvarteret Liljan

Kvarteret Liljan

Kvarteret Liljan i Gamla staden var namngivet 1728. Borgmästare Jakob Ekbohm ägde 1728 hela kvarteret vid Södertull och den största tomten, nr 2, var hans trädgård. (Kvarteret Liljan vid korsningen Drottninggatan-Nygatan omkring 1907. Okänd fotograf. Ur Norrköpings...
Kvarteret Linden

Kvarteret Linden

Kvarteret Linden i Gamla staden var namngivet 1728. Kvarterets största tomt ägdes 1728 av handelsmannen Lars Lindahl. (Bethelkyrkan vid Prästgatan i kvarteret Linden. Okänt år. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Aspen

Kvarteret Aspen

Kvarteret Aspen i Gamla staden namngavs senast 1876. Namngrupp ”träd”. (Zetterbloms Bilhandel i hörnet Nygatan-Olai Kyrkogata i kvarteret Aspen år 1970. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Klinten

Kvarteret Klinten

Kvartersnamnet Klinten i stadsdelen Berget nämns första gången 1912. Det namngavs samtidigt som kvarteret Toppen. De båda namnen ansluter säkerligen till de närliggande, äldre kvarteren Fjället och Åsen. (Telegrafstyrelsens arbetarbostäder i kvarteret Klinten vid...