Kvarteret Torget

Kvarteret Torget

Kvarteret Torget i Gamla staden var namngivet 1728. Namngivet efter läget vid Tyska torget, som i sin tur fått sitt namn från Tyska kyrkan (nuvarande Hedvigs kyrka). Under 1600-talet ökade antalet borgare med tyskt ursprung kraftigt i Norrköping och 1660 gav...
Kvarteret Grundverket

Kvarteret Grundverket

Kvarteret Grundverket i Östantill var namngivet 1728. Här bodde grundverksmästaren Erland Andersson 1728. Ett hästdrivet grundverk (mudderverk) hade köpts in av staden 1670. Det sysselsatte en mästare och sexton man och uppges ha varit ”inrättadt med mycken...
Kvarteret Dörren

Kvarteret Dörren

Kvarteret Dörren i Hageby namngavs den 25 april 1960. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Bostadshus i kvarteret Dörren år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)