Kvarteret Lärkan i Östantill namngavs senast 1876.

Namngrupp ”fåglar”. På 1870-talet skedde en stadsplaneutvidgning åt sydost och sydväst. Flertalet av de nya kvartersnamnen saknade ”varje casual förbindelse med marken”, konstaterade Edward Ringborg missnöjt. Fåglar fick ge namn åt sju av dem: Göken, Lärkan, Sparven, Staren, Svalan, Trasten och Ärlan.

(Kvarteret Lärkan år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)