Kvarteret Musköten i Nordantill var namngivet 1729.

Smedjegatan och de omgivande kvarteren Karbinen och Musköten samt kanske även Hållhaken och Spetsen är ”minnen af det gamla gevärsfaktoriet på en holme i strömmen här utanför, för hvars arbetare de nämnda områdena upplätos till boplatser”, skrev Arthur Nordén.

(Berzeliusskolan i kvarteret I Musköten år 1942. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)