Hoffmans väg

Hoffmans väg

Den 5 december 2007 namngavs Hoffmans väg i Åby. Innan bron över Torshagsån byggdes fanns här ett vad som kallades Hoffmans vad. I början av 1600-talet fanns ett torp som kallades Hoffmansvad och var dagsverkstorp under Björnvikens säteri. Fastigheten Hoffmansvad låg...
Ängslyckevägen

Ängslyckevägen

Den 3 december 1970 namngavs Ängslyckevägen i Kimstad. Det är oklart om namn är taget från namngruppen ”jordbruk” eller syftar på en specifik lycka, det vill säga en inhägnad åker eller äng.
Jurslavägen

Jurslavägen

Den 27 november 1950 namngavs Jurslavägen i Jursla Jursla är en gammal by och numera en egen tätort på Kvillingeförkastningens sluttning, helt nära det större Åby, som sannolikt från början var en avläggare till Jursla. Språkforskaren Lennart Moberg tyckte att namnet...
Axgårdsvägen

Axgårdsvägen

Axgårdsvägen i Åby omtalas första gången 1966. Vägen namngavs efter fastigheten Axgård som 1934 styckades av från Åby Humpegård och fick sitt namn efter den förste ägare, banarbetaren Axel Ivar Holm (1898–1962).
Urmakarvägen

Urmakarvägen

Urmakarvägen i Krokek omnämns första gången 1970. Här ägde en urmakare Mobeck en sommarvilla. Det kan ha varit urfabrikören Isak Mobeck (1869–1942), innehavare av firman Isak Mobeck & Söner på Drottninggatan i Norrköping, eller någon av hans söner och delägare,...
Uttersbergsvägen

Uttersbergsvägen

Uttersbergsvägen i Krokek omnämns första gången 1968. Vägen leder till Uttersberg. Säteriet vid Svinsjön har sitt ursprung i två medeltida gårdar med namnet Berg. De donerades 1595 av änkedrottning Gunilla till Peder Månsson Utter (1566–1623) som sannolikt byggde en...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.