Dalstugevägen

Dalstugevägen

Dalstugevägen i Simonstorp namngavs den 29 oktober 1970. Vägen har fått namn efter Dalstugan på Dalstugevägen 45. Huset byggdes 1766 och har varit skogvaktarboställe under de olika bolag som ägt skogen i området. Till huset hörde länge ett...
Fatarevägen

Fatarevägen

Fatarevägen i Simonstorp namngavs den 22 januari 1993. Namngrupp ”träkolstillverkning”. Träkolsbränning har varit en viktig näring i Simonstorpsområdet och namnen Fatarevägen, Kolhusvägen, Kolvägen, Stybbvägen och Träkolsvägen minner alla om denna tillverkning....
Bolenvägen

Bolenvägen

Bolenvägen i Simonstorp namngavs den 29 oktober 1970. Namnet kommer från den närbelägna sjön Bolen som i äldre tid kallades Storbolen eller Stora Bolen. Namnet tros vara bildat av det fornsvenska bol (bostad, gård, hemman).
Linbanevägen

Linbanevägen

Den 29 oktober 1970 namngavs Linbanevägen i Simonstorp. Den fick namn efter Rejmyre linbana. Linbanan gick mellan Rejmyre och Simonstorp åren 1895–1930 och när den byggdes var det den längst i norra Europa (14,5 km). Den transporterade glas från glasbruket i Rejmyre...