Fatarevägen i Simonstorp namngavs den 22 januari 1993.

Namngrupp ”träkolstillverkning”. Träkolsbränning har varit en viktig näring i Simonstorpsområdet och namnen Fatarevägen, Kolhusvägen, Kolvägen, Stybbvägen och Träkolsvägen minner alla om denna tillverkning. Kolfatarna var de som rakade ihop träkolen och fyllde kolfaten. De hanterade också leveranserna till och från kolhuset.

Kolfatarestugan låg på nuvarande Dalstugevägen och innehöll två bostäder.