Bolenvägen i Simonstorp namngavs den 29 oktober 1970.

Namnet kommer från den närbelägna sjön Bolen som i äldre tid kallades Storbolen eller Stora Bolen. Namnet tros vara bildat av det fornsvenska bol (bostad, gård, hemman).