Dalstugevägen i Simonstorp namngavs den 29 oktober 1970.

Vägen har fått namn efter Dalstugan på Dalstugevägen 45. Huset byggdes 1766 och har varit skogvaktarboställe under de olika bolag som ägt skogen i området. Till huset hörde länge ett lantbruk.