Den 29 oktober 1970 namngavs Linbanevägen i Simonstorp. Den fick namn efter Rejmyre linbana.

Linbanan gick mellan Rejmyre och Simonstorp åren 1895–1930 och när den byggdes var det den längst i norra Europa (14,5 km). Den transporterade glas från glasbruket i Rejmyre till järnvägsstationen i Simonstorp och i andra riktningen transporterades råvaror till glasbruket. Linbanan användes också till att transportera timmer, virke och andra produkter till och från de sågar som fanns i området. Linbanan hade mellanstationer vid Bremyra och Lindalen.

(Framsidan på skrift utgiven av Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre)