Vickelbyvägen i Skärblacka namngavs den 31 januari 1974.

I namngivningsbeslutet noteras att ”Skärblacka Vägförening har för den nya vägen föreslagit namnet Vickelbyvägen efter ett äldre namn på Kullerstads Prästgård, på vars ägor vägen är belägen.” Gården Vickelby omtalas första gången 1405 och var prästgård fram till 1960. Ortnamnet består av det fornsvenska vekul eller vikul med betydelsen ”böjning, båge, krok eller vik” vilket sannolikt syftar antingen på terrängen runt gården eller på dess läge vid en böjd eller inskjutande jordlott.