Bolagsvägen

Bolagsvägen

Den 25 april 1961 namngavs Bolagsvägen i Skärblacka. När Bolagsvägen fick sitt namn beskrevs den som ”övre vägen från ’Gamla bolaget’ förbi ’Nya bolaget’”. Bolaget var arbetarbostäder för anställda vid Skärblacka bruk. (Skärblacka bruk 1933. Foto: AB Flygtrafik. Ur...
Ängtorpsvägen

Ängtorpsvägen

Den 11 april 2007 namngavs Ängtorpsvägen i Åby. Vägen har fått namn efter gården Ängtorp strax norr om den. Gården är känd sedan 1800 och jorden hörde ursprungligen till Krusenhofs soldattorp.
Joels väg

Joels väg

Den 7 april 1967 namngavs Joels väg i Jursla. Den Joel som har gett namn åt vägen är handlanden Joel Andersson som hade sin affär vid vägen.
Eggebyvägen

Eggebyvägen

Den 25 mars 1976 namngavs Eggebyvägen i Ljunga. Vägen är uppkallad efter den närbelägna byn Eggeby som är skriftligt dokumenterad från slutet av 1300-talet men som sannolikt, med tanke på de talrika gravhögarna vid byn, är betydligt äldre. Förledet är en förvanskning...