Hökvägen i Krokek namngavs senast 1967.

Namngrupp ”rovfåglar”.