Den 9 maj 1950 namngavs Oskarshällsvägen i Åby.

Vägen har fått namn efter en fastighet som låg vid den. Vägnamnet stavades ursprungligen Oscarshällsvägen.