Den 9 maj 1950 namngavs Oskarshällsvägen i Åby.

Vägen har fått namn efter en fastighet som låg vid den. Vägnamnet stavades ursprungligen Oscarshällsvägen.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.