Råsslavägen i Krokek namngavs senast 1967.

Vägen genomkorsar området Råssla. Gården Råsslas historia går tillbaka ända till medeltiden. På 1900-talet revs gården och ägorna kom att brukas under Uttersberg i stället. År 1399 skrevs namnet Rydzla vilket är plural av det fornsvenska ordet för röjning eller röjd mark.