Packhusgatan

Packhusgatan

Packhusgränden var 1769 en förbindelse mellan Slottsgatan och Packhuset (numera kallat Gamla Tullhuset). I packhuset (eller tullpackhuset) taxerades tullpliktiga varor och det förekom också viss korttidsförvaring inför besiktning och försäljning. Gamla Tullhuset...
Kvarteret Skepparen

Kvarteret Skepparen

Kvarteret Skepparen på Saltängen namngavs den 26 juni 1958. Namnberedningen och drätselkammaren hade föreslagit kvartersnamnet Kolingen, vilket magistraten avslog. Skepparen föreslogs utan motivering, men syftar sannolikt allmänt på alla de skeppare som genom...
Varvsparken

Varvsparken

Varvsparken på Saltängen namngavs den 8 juni 2017. I området fanns varvsverksamhet från och med 1740-talet. Dessförinnan hade ett kortlivat försök gjorts redan på 1620-talet, med Louis De Geer inblandad. År 1812 inleddes den Hammarstenska varvsepoken och under Olof...
Magasinsgatan

Magasinsgatan

Magasinsgatan på Saltängen namngavs den 31 maj 1866. Gatan ledde från början ned till Strömmen där stadens ullmagasin låg. I magasinet lämnade producenter och köpare in ull till förvaring, försäljning, betalning eller sortering. Norrköpings ullmarknad var ett stort...