Packhusgränden var 1769 en förbindelse mellan Slottsgatan och Packhuset (numera kallat Gamla Tullhuset). I packhuset (eller tullpackhuset) taxerades tullpliktiga varor och det förekom också viss korttidsförvaring inför besiktning och försäljning. Gamla Tullhuset uppfördes 1784 och ersatte ett tidigare tullhus av timmer. Gränden fick senast 1879 namnet Packhusgatan.

(Helmers Plåtslageri på Packhusgatan år 1950. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)