Kaptensgatan i Saltängen omnämns första gången 1873.

Namngrupp ”hamnverksamheter”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.