Kaptensgatan på Saltängen omnämns första gången 1873.

Namngrupp ”hamnverksamheter”.