Kvarteret Munken på Saltängen var namngivet 1729.

Bakgrunden till namnet är oklar. Arthur Nordén ansåg de bredvid varandra liggande kvarteren Jungfrun, Munken och Nunnan var kopplade till Askeby kloster. Nunnorna skulle ha låtit bygga Jungfrubron, som från åtminstone slutet av 1600-talet band samman Saltängen och Skeppsholmen, tidigare kallad Prästholmen, som klostret ägt. I början av 1800-talet fylldes Lillån igen och Skeppsholmen blev en del av Saltängen.

(Hus på Jungfrugatan 8 i kvarteret Munken år 1925. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)