Kvarteret Nunnan på Saltängen var namngivet 1729.

Bakgrunden till namnet är oklar. Det intilliggande kvarteret Jungfrun fick sitt namn av Jungfrubron, som från åtminstone slutet av 1600-talet band samman Saltängen och Skeppsholmen, tidigare kallad Prästholmen. Arthur Nordén ansåg att nunnorna i Askeby hade låtit bygga bron till holmen, som ägdes av klostret, och att kvartersnamnen Jungfrun, Munken och Nunnan var kopplade till klostret.

(Kvarteret Nunnan vid Packhusgatan år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)