Kvarteret Svanen

Kvarteret Svanen

Kvarteret Svanen på Saltängen namngavs senast 1862. Namngrupp ”sjöfåglar”. (Kontorshus i kvarteret Svanen vid Norra Promenaden och Lotsgatan år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Kvarteret Munken

Kvarteret Munken

Kvarteret Munken på Saltängen var namngivet 1729. Bakgrunden till namnet är oklar. Arthur Nordén ansåg de bredvid varandra liggande kvarteren Jungfrun, Munken och Nunnan var kopplade till Askeby kloster. Nunnorna skulle ha låtit bygga Jungfrubron, som från åtminstone...
Kvarteret Skeppsdockan

Kvarteret Skeppsdockan

Kvarteret Skeppsdockan på Saltängen namngavs den 4 mars 1941. Kvarteret tillkom genom en sammanslagning av kvarteren Skeppsholmen (1729) och Dockan (1862). På Skeppsholmen (tidigare kallad Blixholmen) bedrevs varvsverksamhet från och med 1740-talet. Här låg 1848 Gamla...
Packhusgatan

Packhusgatan

Packhusgränden var 1769 en förbindelse mellan Slottsgatan och Packhuset (numera kallat Gamla Tullhuset). I packhuset (eller tullpackhuset) taxerades tullpliktiga varor och det förekom också viss korttidsförvaring inför besiktning och försäljning. Gamla Tullhuset...
Kvarteret Gräsanden

Kvarteret Gräsanden

Kvarteret Gräsanden i Saltängen namngavs senast 1862. Namngrupp ”sjöfåglar”. När Saltängen under 1800-talets andra hälft utvidgades med 27 kvarter öster om Varvsgatan fick 24 av dem namn efter sjö-, träsk- och kärrfåglar ”vilka permanent eller sporadiskt besökt...