Sveaplatsen

Sveaplatsen

Sveaplatsen på Saltängen namngavs den 12 september 2012. Sveaplatsen hette från början Sveaparken, men genom en ny detaljplan ändrades parkytan till torg och byggtomter. För att behålla kopplingen till den tidigare parken valdes namnet Sveaplatsen. Sveaparken hade...
Kvarteret Nunnan

Kvarteret Nunnan

Kvarteret Nunnan på Saltängen var namngivet 1729. Bakgrunden till namnet är oklar. Det intilliggande kvarteret Jungfrun fick sitt namn av Jungfrubron, som från åtminstone slutet av 1600-talet band samman Saltängen och Skeppsholmen, tidigare kallad Prästholmen. Arthur...
Kvarteret Svanen

Kvarteret Svanen

Kvarteret Svanen på Saltängen namngavs senast 1862. Namngrupp ”sjöfåglar”. (Bostadshus från 1919, nu använt för kontor, i kvarteret Svanen vid Norra Promenaden och Lotsgatan år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Kvarteret Gräsanden

Kvarteret Gräsanden

Kvarteret Gräsanden i Saltängen namngavs senast 1862. Namngrupp ”sjöfåglar”. När Saltängen under 1800-talets andra hälft utvidgades med 27 kvarter öster om Varvsgatan fick 24 av dem namn efter sjö-, träsk- och kärrfåglar ”vilka permanent eller sporadiskt besökt...
Kvarteret Munken

Kvarteret Munken

Kvarteret Munken på Saltängen var namngivet 1729. Bakgrunden till namnet är oklar. Arthur Nordén ansåg de bredvid varandra liggande kvarteren Jungfrun, Munken och Nunnan var kopplade till Askeby kloster. Nunnorna skulle ha låtit bygga Jungfrubron, som från åtminstone...