Kvarteret Trätan på Saltängen var namngivet 1729.

När kvarteret fick sitt namn var det en obebyggd tomt som sex personer gjorde anspråk på att vara ägare till. ”Af denna tomtträta fick tomten heta Trätan”, slog Arthur Nordén fast. Folkligt förklarades namnet ha uppstått genom att ”tre gubbar trädde om tomten”, står det i ortnamnsregistrets uppteckning från 1942.

(Kvarteret Trätan år 2022.)