Sveaplatsen på Saltängen namngavs den 12 september 2012.

Sveaplatsen hette från början Sveaparken, men genom en ny detaljplan ändrades parkytan till torg och byggtomter. För att behålla kopplingen till den tidigare parken valdes namnet Sveaplatsen. Sveaparken hade fått sitt namn 1999. På 1879 års karta utgjorde Sveaparken, Götaparken och norra delen av Carl Johans park tillsammans Stadsparken.

(Sveaplatsen i hörnet av Drottninggatan och Slottsgatan år 2022)