Kvarteret Svanen på Saltängen namngavs senast 1862.

Namngrupp ”sjöfåglar”.

(Kontorshus i kvarteret Svanen vid Norra Promenaden och Lotsgatan år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)