Kvarteret Gräsanden i Saltängen namngavs senast 1862.

Namngrupp ”sjöfåglar”. När Saltängen under 1800-talets andra hälft utvidgades med 27 kvarter öster om Varvsgatan fick 24 av dem namn efter sjö-, träsk- och kärrfåglar ”vilka permanent eller sporadiskt besökt sankmarkerna på Skeppsholmen, Bregsholmen samt vassmarkerna omkring strömmen och Gästgivarehagen”, skrev Edward Ringborg.